Privacy statement

Privacy statement 2019-09-23T20:15:24+00:00

Privacy beleid

Bij Garage Jos Ramaker hebben we bepaalde gegevens van u nodig om u in het geval van bijvoorbeeld vragen of afspraken zo goed mogelijk te kunnen helpen. Met de gegevens welke u ons toevertrouwd op een correcte en veilige manier mee omgaan.

Garage Jos Ramaker is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy-beleid volgens de huidige wet- en regelgeving.  Onderstaand leggen wij u uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Welke gegevens verwerkt Garage Jos Ramaker?

Het is nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn dat wij een aantal persoonsgegevens van u benodigd zijn, te weten:

–          Naam;
–          Adresgegevens;
–          Telefoonnummer;
–          E-mailadres;
–          Geslacht;
–          Kenteken;
–          Informatie over uw auto;
–          Betalingsgegevens;
–          Eventuele overige gegevens welke u aan ons verstrek bij het invullen van een contactformulier.

 

Waarom zijn wij uw persoonsgegevens benodigd?

Hieronder leggen wij u uit waarom wij uw gegevens gebruiken, welke rechtsgrond wij daarvoor hebben en hoe lang wij uw gegevens bewaren. Uw gegevens kunnen bij Garage Jos Ramaker worden gebruikt voor:

Gegevens rondom afspraken en (koop)overeenkomsten

Deze gegevens bewaren wij 5 jaar na het laatste contact. Indien de gegevens opgenomen zijn in de administratie, bewaren wij deze maximaal 7 jaar na het einde van het boekjaar. Gegevens rondom (koop) overeenkomsten zullen wij tot 5 jaar na uw laatste aankoop, onderhoud, reparatie en/of garantie bewaren in onze administratie.

Mochten de gegevens langer bewaard worden, bewaren wij deze i.v.m. fiscale bewaarplicht.

Contact

Wanneer u uw gegevens bij ons achterlaat en aangeeft dat wij contact met u mogen opnemen, herinneren wij u middels een e-mail aan gemaakte afspraken en eventueel benodigde reparaties en/of APK keuringen. Naast dat wij contact met u op kunnen nemen is het mogelijk dat u een vraag of klacht voor ons heeft. Bij het insturen van uw vraag en/of klacht verwerken wij uw gegevens voor het juist behandelen van uw vraagstuk. Wij bewaren uw gegevens 5 jaar na het laatste contact. Voor zover het om uw gegevens gaat welke benodigd zijn voor het juist voeren van onze administratie, zullen wij uw gegevens 7 jaar bewaren na het eind van het boekjaar.

Administratie

Garage Jos Ramaker is wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens op te nemen in de administratie. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard conform de fiscale bewaarplicht.

Reviews

Reviews worden getoond op www.josramaker.nl. De reviews welke u bij ons heeft achtergelaten, waarvoor uw toestemming heeft verleend om deze te publiceren, bewaren wij totdat u aangeeft deze te willen anonimiseren. Indien dit het geval is, verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen op het e-mailadres garage@josramaker.nl.

Kentekenoverschrijving

Garage Jos Ramaker kan het overschrijven van een kenteken verzorgen. Wij schrijven uw kenteken over middels het VWE, partner van het RDW. Het RDW bepaalt als verantwoordelijke de bewaartermijn.

 

Wie kan uw gegevens inzien?

Medewerkers van Garage Jos Ramaker en derde partijen welke Garage Jos Ramaker ondersteunen in de bedrijfsvoering, zoals:
– Het administratiekantoor/onze boekhouder;
– Het juridisch adviesbureau;
– Door ons ingeschakelde ZZP’ers;
– Door ons ingeschakelde derde partijen voor het verlenen van diensten;
– De zelfstandige dealers die door ons zijn ingeschakeld.

Wanneer Garage Jos Ramaker een wettelijk verplichting heeft, zullen wij uw persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties bijvoorbeeld de Belastingdienst, verzekeringsmaatschappijen en het RDW.

 

Uw gegevens

Uw heeft ter aller tijde recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Indien u gebruik van een van deze rechten wilt maken, verzoeken wij u om dit schriftelijk aan ons door te geven.

 

Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u ter aller tijden contact met ons opnemen. Hieronder treft u onze gegevens aan:

Garage Jos Ramaker

Huygensstraat 16

8141 GM Heino

0572 – 36 69 05

garage@josramaker.nl

 

Garage Jos Ramaker behoudt zich het recht voor om op elk moment het privacy-beleid te wijzigen of te vernieuwen.

Dit privacy-beleid is voor het laatst gewijzigd op 23 september 2019.